Cosaint maidir le saoirse chun tuairimí a nochtadh agus cumarsáid shlán dhomhanda a chumasú le teicneolaíocht príobháideachais foinse oscailte.

Ár Misean

Cosain saoirse chun tuairimí a nochtadh agus cumasaigh cumarsáid shlán dhomhanda le teicneolaíocht príobháideachais foinse oscailte.

Príobháideacht an Tosaíocht

Lenár dtáirge suaitheanta, Signal Messenger, is é ár mbarúil go gcosnaítear do shonraí lenár bpríobháideacht d'úsáideoirí ar lámha aon duine, orainne chomh maith, seachas do shonraí a bhainistiú “ar bhealach freagrach”.

Foinse Oscailte

Mar bhall tiomanta den phobal foinse oscailte, foilsímid ár dteicneolaíocht agus comhroinnimid ár n-eolas chun cuideachtaí eile a spreagadh chun é a ghlacadh ina gcuid táirgí agus seirbhísí féin.

Neamhbhrabúis

Eagraíocht neamhbhrabúis 501c3 is ea é Signal Foundation. Is cúis bhróid dúinn as an ainmniú sin agus táimid meáite ar chruthú gur féidir le cuideachta neamhbhrabúis nuálaíocht agus forbairt a dhéanamh chomh maith le haon ghnó atá spreagtha chun brabús a ghnóthú.

Foundation + LLC

Bunaíodh Signal Foundation in 2018 chun tacú le Signal Messenger a bunaíodh in 2012. Tríd an Foundation a bhunú, bhíomar in ann tacú le fás Signal agus le hoibríochtaí leanúnacha chomh maith le todhchaí na cumarsáide príobháidí a fhiosrú.

Príobháideachas chun tosaigh ar bhrabús

Cuideachta neamhbhrabúis is ea é Signal nach bhfuil aon fhógróirí ná infheisteoirí ann, ag coinneáil á ghabháil ag daoine a úsáideann é agus a bhfuil meas acu air.

Cén fáth Fondúireacht + Struchtúr Cuideachta faoi dhliteanas teoranta?

Bhunaímid Signal Foundation mar mháthairchuideachta de chuid Signal Messenger toisc go bhfuilimid ag tnúth le tionscadail eile um chaomhnú príobháideachais a chur chun cinn amach anseo a bhfuil an misean céanna acu.

Saor in aisce do chách

Táimid ag brath ar thacaíocht an phobail chun Signal Messenger a sheachadadh mar aip saor in aisce ag na milliúin ar fud an domhain. An mbeidh tú sásta tacú leis an gcúis?

Comhaltaí an Bhoird

Cur síos ar Amba Kak

Amba Kak

Dlíodóir agus saineolaí teicneolaíochta is ea í Amba Kak, a bhfuil saineolas trasnáisiúnta aici mar chomhairleoir ag rialálaithe rialtais, tionsclaíocht sochaí shibhialta, eagraíochtaí agus lucht daonchairdis breis agus deich mbliana anuas. Is Stiúrthóir Feidhmiúcháin í ar an AI Now Institute faoi láthair, príomheagraíocht taighde i Nua-Eabhrac agus Comhalta Sinsearach ag Cybersecurity and Privacy Institute ag Northeastern University.

Bhí sí ag obair mar Chomhairleoir Sinsearach ag an U.S. Federal Trade Commission, áit ar thug sí comhairle don rialálaí ar shaincheisteanna teicneolaíochta a bhí ag teacht chun cinn. Roimh AI Now, ba Chomhairleoir Beartais Domhanda ag Mozilla, áir ar fhorbair sí agus chur sí chun cinn seasamh eagraíochtaí ar shaincheisteanna amhail dlíthe sicréideachta sonraí agus neodracht líonra i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise agus níos faide i gcéin. Tá sí mar chuid den choiste clár ag an mBord Stiúrthóirí ag Mozilla Foundation faoi láthair. Bronnadh BA LLB (Hons) uirthi ó National University of Juridical Sciences san India. Tá Máistreacht aici sa Dlí (BCL) agus MSC in Eolaíocht Shóisialta an Idirlín ag University of Oxford, áit ar fhreastail sí mar Scoláire Rhodes.

Cur síos ar Brian Acton

Brian Acton

Fiontraí agus ríomhchláraitheoir ríomhaireachta is ea é Brian Acton a chomhbhunaigh an aip curtha teachtaireachtaí WhatsApp in 2009. Tar éis an aip sin a dhíol le Facebook in 2014, shocraigh Acton imeacht as an gcuideachta mar gheall ar dhifríochtaí a bhain le húsáid sonraí custaiméirí agus le fógraíocht dhírithe chun a chuid iarrachtaí a dhíriú ar fhiontair neamhbhrabúis. I mí Feabhra 2018, d’infheistigh Acton $50 milliún dá chuid airgid féin chun an Signal Foundation a bhunú in éineacht le Moxie Marlinspike. Eagraíocht neamhbhrabúis is ea é Signal Foundation atá tiomanta don obair bhunúsach a dhéanamh d'fhonn cumarsáid phríobháideach a dhéanamh inrochtana, slán uileláithreach.

Sular bhunaigh sé WhatsApp agus Signal Foundation, d’oibrigh Acton mar thógálaí bogearraí ar feadh breis agus 25 bliain i gcuideachtaí amhail Apple, Yahoo, agus Adobe.

Cur síos ar Jay Sullivan

Jay Sullivan

Forbróir táirgí ia ea é Jay a bhfuil cúlra fairsing aige i róil cheannaireachta maidir le táirgí agus innealtóireacht i dteicneolaíocht tomhaltóirí. Ag an am is déanaí, ba Bhainisteoir Ginearálta é de tháirgí tomhaltóirí agus ioncam, innealtóireacht threoracha, táirgí, dearadh, taighde agus eolaíocht sonraí de chuid Twitter. Roimh Twitter, bhí Jay ag Facebook, áit a raibh sé mar cheannaire ar fhorbairt Reality Labs' AI Assistant agus ina dhiaidh sin mar cheannaire ar fhoirne táirgí maidir le Príobháideachas, Sláine agus Córais do Messenger agus Instagram Direct. Ba SVP de Tháirgí agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag Mozilla é Jay, áit a raibh sé mar cheannaire ar eisiúintí ollmhóra Firefox le linn a dhul chun cinn agus ag obair go díograiseach don ardán gréasáin agus ar son roghanna agus rialú níos fearr a thabhairt do dhaoine ar líne.

Bunaitheoir gnólachtaí nuathionscanta ba é Jay freisin, agus chaith an chuid is luaithe dá ghairmréim mar innealtóir bogearraí agus bainisteoir innealtóireachta ag Firefly Network (ceannaithe ag Microsoft) agus Oracle.

Tá B.S. i Matamaitic Fheidhmeach ag Jay ó Yale College agus is comhchumadóir de roinnt paitinní sna Stáit Aontaithe é.

Cur síos ar Katherine Maher

Katherine Maher

Is iar-POF agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin de Wikimedia Foundation, atá freagrach as Wikipedia, í Katherine Maher. Faoi láthair is Comhalta Sinsearach neamhchónaitheach ag an gComhairle Atlantach,áit a bhfuil a hobair dírithe ar idirthrasnú teicneolaíochta, cearta an duine agus daonlathas. Roimh Wikimedia, ba Stiúrthóir Abhcóideachta í don eagraíocht cearta digiteacha Access Now. Tá Maher mar bhall foirne de chuid Chomhairle um Chaidreamh Eachtrach, Ceannaire Óg Domhanda ar an bhFóram Eacnamaíoch Domhanda agus comhalta slándála ag an Truman National Security Project. Tá sí ar an mbord stiúrthóirí don Center for Technology and Democracy, Consumer Reports, the Digital Public Library of America, Adventure Scientists, agus System.com, chomh maith le hiontaobhaí de chuid American University of Beirut. Is comhalta ceaptha í de chuid U.S. Department of State's Foreign Affairs Policy Board, mar a dtugann sí comhairle don Státrúnaí maidir le beartas teicneolaíochta. Bronnadh Céim Baitsiléara in Middle Eastern and Islamic Studies in 2005 ó New York University's College of Arts and Science, tar éis staidéar a dhéanamh ag an Arabic Language Institute of the American University i gCaireo, an Éigipt, agus ag Institut français d'études arabes de Damas (L'IFEAD) san Damaisc, an tSiria.

Cur síos ar Meredith Whittaker

Meredith Whittaker

Uachtarán ar Signal is í Meredith Whittaker agus mar chomhalta an Bhoird Stiúrthóirí de chuid Signal Foundation.

Tá breis agus 17 mbliana de thaithí aici sa teicneolaíocht sa tionsclaíocht, sa saol acadúil agus i gcúrsaí rialtais. Sula ndeachaigh sí in Signal mar Uachtarán, bhí sí ina hOllamh Taighde Minderoo ag NYU, agus mar Stiúrthóir Dáimhe ar an AI Now Institute a chomhbhunaigh sí. Bhí a cuid taighde agus obair léannta ina gcuidiú le beartas domhanda Intleachta Saorga a mhúnlú agus an scéal poiblí ar IS a athrú chun aitheantas níos fearr a chur ar chleachtais ghnó maidir le faireachais agus do chomhchruinniú acmhainní tionsclaíocha a éilíonn IS nua-aimseartha. Roimh NYU, bhí sí ag obair in Google breis agus deich mbliana, áit a raibh sí mar cheannaire ar fhoirne táirgí agus innealtóireachta, bhunaigh sí Open Research Group, agus chomhbhunaigh M-Lab, ardán tomhas líonra dáilte domhanda a sholáthraíonn an fhoinse is mó ar domhan sonraí oscailte ar fheidhmíocht Idirlín. Chuidigh sí mar cheannaire chun Google a eagrú chomh maith. Bhí sí ar dhuine de na príomheagraithe a bhrúigh i gcoinne freagra neamhleor na cuideachta maidir le himní faoi IS agus an baol a bhain léi, agus bhí sí ina heagraí lárnach ar Shiúl Amach na n-oibrithe Google. Thug sí comhairle sa White House, san FCC, i gCathair Nua Eabhrac, Parlaimint na hEorpa, agus in go leor rialtas agus eagraíochtaí sochaí sibhialta maidir le príobháideachas, slándáil, intleacht shaorga, beartas an Idirlín, agus tomhas. Agus chríochnaigh sí le déanaí téarma mar Chomhairleoir Sinsearach ar IS don Chathaoirleach ag an US Federal Trade Commission.

Emeritus

Cur síos ar Moxie Marlinspike

Moxie Marlinspike

Bunaitheoir Signal is é Moxie Marlinspike.