Gjør det lett å uttrykke seg fritt og trygt på global skala, takket være personvernsteknologi med åpen kildekode.

Målet vårt

Gjør det lett å uttrykke seg fritt og trygt på global skala, takket være personvernsteknologi med åpen kildekode.

Personvern kommer først

I forbindelse med hovedproduktet vårt, Signal Messenger, mener vi at kampen for bedre personvern innebærer at informasjonen din holdes unna andre interessenter, inkludert oss selv, i stedet for at den administreres på en «forsvarlig» måte.

Åpen kilde

Vi er et engasjert medlem av nettfellesskapet av utviklere som ønsker mer åpne kilder. Derfor publiserer vi både teknologien vår og deler om kunnskapen vår for å motivere andre selskaper til å bruke den i sine egne produkter og tjenester.

Ideell organisasjon

Signal er en ideell organisasjon av typen 501c3 (i USA). Vi er stolte av den betegnelsen og ønsker å bevise at en ideell organisasjon kan både innovere og skalere like mye som en kommersiell virksomhet.

Foundation og LLC

Signal Foundation ble opprettet i 2018 for å støtte opp under Signal Messenger, som ble grunnlagt i 2012. Gjennom organisasjonen har vi bidratt til å støtte opp under veksten og driften av Signal, i tillegg til å utforske hvordan fremtiden til privat kommunikasjon kan se ut.

Personvern fremfor profitt

Signal er en ideell organisasjon uten annonsører og investorer som kun drives og støttes av de som bruker appen.

Hvorfor har Foundation gått for en LLC-struktur?

Vi grunnla Signal Foundation som et moderselskap for Signal Messenger fordi målet vårt er å fremme andre prosjekter med fokus på å bevare personvernet til brukerne i fremtiden.

Gratis for alle

Vi er avhengige av støtte fra fellesskapet for å holde Signal Messenger gratis for millioner av mennesker rundt om i verden. Vil du støtte saken?

Styremedlemmer

Presentasjon av Amba Kak

Amba Kak

Amba Kak er advokat og ekspert på politikk knyttet til teknologi. Hun har mer enn ti års erfaring i rådføring med offentlige instanser, industri, samfunnsorganisasjoner og veldedige organisasjoner om teknologipolitikk. Hun jobber for tiden som administrerende direktør for AI Now Institute, en ledende forskningsorganisasjon i New York, og er seniorstipendiat ved Cybersecurity and Privacy Institute ved Northeastern University.

Amba har tidligere vært seniorrådgiver ved den amerikanske handelskommisjonen (FTC), der hun rådførte om spørsmål knyttet til nye teknologiske fremskritt. Før hun begynte å jobbe for AI Now, jobbet Amba som rådgiver for globale retningslinjer hos Mozilla. Der bidro hun til å videreutvikle organisasjonens standpunkter i spørsmål knyttet til personvernlovgivning og nettverksnøytralitet i Asia- og Stillehavsregionene. Hun sitter for tiden i styrets programkomité ved Mozilla Foundation. Amba har en bachelorgrad fra National University of Juridical Sciences i India. Hun har også en mastergrad i jus (BCL) og samfunnsspørsmål knyttet til internett fra Oxford University. Hun mottok også Rhodes-stipendet som student.

Presentasjon av Brian Acton

Brian Acton

Brian Acton er gründer og programmerer, og han var med på å grunnlegge meldingsappen WhatsApp i 2009. Da appen ble solgt til Facebook i 2014, bestemte Acton seg for å forlate selskapet på grunn av hvordan selskapet brukte kundeinformasjon og målrettet annonsering. I stedet valgte han å fokusere på ideelle virksomheter. I februar 2018 investerte Acton 50 millioner dollar av sine egne penger for å starte Signal Foundation sammen med Moxie Marlinspike. Signal Foundation er en ideell organisasjon som fokuserer på det grunnleggende arbeidet rundt å gjøre privat kommunikasjon tilgjengelig, sikker og verdensomspennende.

Før han grunnla WhatsApp og Signal Foundation, jobbet Acton som programvareutvikler i mer enn 25 år hos selskaper som Apple, Yahoo og Adobe.

Presentasjon av Jay Sullivan

Jay Sullivan

Jay er en produktutvikler med omfattende erfaring fra produktledelse i teknologibransjen. Han hadde inntil nylig ansvar for utvikling, design, forskning og datavitenskap hos Twitter, som daglig leder for forbrukertjenester. Jay jobbet også for Facebook før han begynte hos Twitter. Der ledet han utviklingen av Reality Labs KI-assistent, og deretter ledet han teamene som jobbet med personvern, integritet og systemer for Messenger og Instagram Direct. Jay var senior produkt- og driftssjef hos Mozilla, hvor han ledet flere store utgivelser av Firefox, og spilte en sentral rolle i utviklingen av nettleseren samt i å gi folk flere valgmuligheter og mer kontroll på nettet.

I tillegg har han grunnlagt flere oppstartsbedrifter, og han startet sin karriere som dataingeniør og utviklingsleder hos Firefly Network (som senere ble kjøpt opp av Microsoft) og Oracle.

Jay har en bachelorgrad i anvendt matematikk fra Yale College og har bidratt til oppfinnelsen av flere produkter og tjenester med amerikansk patent.

Presentasjon av Katherine Maher

Katherine Maher

Katherine Maher er tidligere administrerende direktør for Wikimedia Foundation, selskapet som står bak Wikipedia. Hun er for tiden seniorstipendiat ved Atlantic Council, hvor hun forsker på skjæringspunktet mellom teknologi, menneskerettigheter og demokrati. Før hun begynte å jobbe for Wikimedia, var Katherine direktør for interessepolitikk for den veldedige organisasjonen Access Now, som jobber med digitale rettigheter. Maher er medlem av Council on Foreign Relations, i tillegg til å være utpekt som en av Young Global Leaders av Verdens økonomiske forum, og sikkerhetsstipendiat ved Truman National Security Project. Hun sitter i styret for Center for Technology and Democracy, Consumer Reports, Digital Public Library of America, Adventure Scientists og System.com, og er tillitsmann ved American University i Beirut. Hun er også medlem av det amerikanske utenriksdepartementets utenrikspolitiske råd, hvor hun gir råd til utenriksdepartementet om politiske tiltak knyttet til teknologi. Hun tok en bachelorgrad i Islam- og Midtøstenstudier ved New York Universitys College of Arts and Science i 2005, og har tidligere studert ved instituttet for arabisk språk ved American University i Kairo i Egypt og Institut français d'études arabes de Damas (L'IFEAD) i Damaskus i Syria.

Presentasjon av Meredith Whittaker

Meredith Whittaker

Meredith Whittaker er Signals president og styremedlem i Signal Foundation.

Hun har over 17 års erfaring innen teknologi og har tidligere jobbet i den kommersielle sektoren og utdanningssektoren samt for offentlige myndigheter. Før hun ble Signals president, var hun Minderoo Research Professor ved NYU og fakultetsdirektør for AI Now Institute, som hun også var med å grunnlegge. Forskningen og det vitenskapelige arbeidet hennes bidro til å forme de globale retningslinjene rundt AI. Det bidro også til å sette fokus på overvåkingspraksisen og de industrielle ressursene i forbindelse med bruken av moderne AI. Før hun fikk jobben hos NYU, jobbet hun hos Google i over ti år, hvor hun ledet ulike produkt- og ingeniørteam, grunnla Googles Open Research Group og var med på å opprette M-Lab, en global plattform for nettverksmåling som i dag er verdens største kilde til informasjon om internettytelse. Hun var også med på å lede fagorganiseringen for de ansatte hos Google. Hun var en av kjernepersonene som stod opp mot selskapets lunkne respons på bekymringer om farene knyttet til AI, og var en av arrangørene av Google Walkout. Hun har bistått både Det hvite hus, FCC, bystyret i New York, Europaparlamentet og flere offentlige instanser og organisasjoner i spørsmål rundt personvern, sikkerhet, kunstig intelligens og reglement og målinger knyttet til internett. Hun fullførte også nylig en periode som seniorrådgiver i AI for den føderale handelskommisjonen i USA.

Emeritus

Presentasjon av Moxie Marlinspike

Moxie Marlinspike

Moxie Marlinspike er grunnleggeren av Signal.