ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਾਡੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਉਤਪਾਦ, Signal ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦਾ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ" ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਓਪਨ ਸੋਰਸ

ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।

ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ

Signal ਇੱਕ 501c3 ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ + LLC ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ?

ਅਸੀਂ Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ Signal ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਪੇਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Signal ਮੈਸੇਂਜਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ?

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ + LLC ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ?

ਅਸੀਂ Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ Signal ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਪੇਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Signal ਮੈਸੇਂਜਰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ?

ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਕਟਨ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

Brian Acton

ਬ੍ਰਾਇਨ ਐਕਟਨ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ WhatsApp ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਐਪ Facebook ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਟਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਐਕਟਨ ਨੇ ਮੋਕਸੀ ਮਾਰਲਿਨਸਪਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

WhatsApp ਅਤੇ Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਟਨ ਨੇ Apple, Yahoo, ਅਤੇ Adobe ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਿਲਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਕਸੀ ਮਾਰਲਿਨਸਪਾਈਕ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

Moxie Marlinspike

ਮੋਕਸੀ ਮਾਰਲਿਨਸਪਾਈਕ Signal ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ।

ਮੈਰੀਡਿਥ ਵਿੱਟੇਕਰ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

Meredith Whittaker

ਮੈਰੀਡਿਥ ਵਿੱਟੇਕਰ Signal ਦੀ ਪ੍ਰੇਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ Signal ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Signal ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ NYU ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਰੂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AI Now Institute ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੇ ਗਲੋਬਲ AI ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ AI ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਆਧੁਨਿਕ AI ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। NYU ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ Google ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, Google ਦੇ ਓਪਨ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ M-Lab ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਉਟਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ Google ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ AI ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ Google Walkout ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਨਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, FCC, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ AI ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।