സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്‌കാരത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ആഗോള ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സ്വകാര്യതാ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം

സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്‌കാരത്തെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ആഗോള ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സ്വകാര്യതാ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ആദ്യ പരിഗണന

Signal Messenger എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പരമപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ ആരുടെയും കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരാതെ "ഉത്തരവാദിത്തതോടെ" മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്.

ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ്

ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളൊരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അറിവുകൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെയുള്ള പ്രവർത്തനം

Signal ഫൗണ്ടേഷൻ 501c3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനം എന്ന വിളിപ്പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്, ലാഭേച്ഛയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനെയും പോലെ തന്നെ പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാനും വളർത്താനും ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിനും സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ + LLC ഘടന?

Signal Messenger-ന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഞങ്ങൾ Signal ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്, വരും നാളുകളിൽ ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും സൌജന്യം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് Signal Messenger സൗജന്യ ആപ്പായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകുമോ?

എന്തുകൊണ്ടാണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ + LLC ഘടന?

Signal Messenger-ന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഞങ്ങൾ Signal ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്, വരും നാളുകളിൽ ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും സൌജന്യം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് Signal Messenger സൗജന്യ ആപ്പായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകുമോ?

ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ

ബ്രയൻ ആക്റ്റന്‍റെ ചിത്രം

Brian Acton

2009-ൽ മെസേജിംഗ് ആപ്പായ WhatsApp സ്ഥാപിച്ച സംരംഭകനും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറുമാണ് ബ്രയൻ ആക്റ്റൺ. 2014-ൽ ആപ്പ് Facebook-ന് വിറ്റ ശേഷം ആക്റ്റൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോന്നു. ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ടാർഗറ്റഡ് പരസ്യം ചെയ്യലിലുമുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ കൊണ്ട് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനായിരുന്നു ഇത്. 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ മോക്സി മാർലിൻസ്പൈക്കുമായി ചേർന്ന് Signal ഫൗണ്ടേഷന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി തന്‍റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് 50 മില്യൺ ഡോളർ അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശയവിനിമയങ്ങൾ ആക്സസിബിളും സുരക്ഷിതവും എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും ആക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിലാണ് Signal ഫൗണ്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

WhatsApp, Signal ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്റ്റൻ 25 വർഷത്തിലേറെ Apple, Yahoo, Adobe പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബിൽഡറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

മോക്സി മാർലിൻസ്പൈക്കിന്‍റെ ചിത്രം

Moxie Marlinspike

Signal സ്ഥാപകനാണ് മോക്സി മാർലിൻസ്പൈക്ക്.

മെറെഡിത്ത് വിറ്റ്‌റ്റേക്കറുടെ ചിത്രം

Meredith Whittaker

Signal-ന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റും Signal ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്റ്റർ ബോർഡിലെ അംഗവുമാണ് മെറെഡിത്ത് വിറ്റ്‌റ്റേക്കർ.

ടെക്ക്, സ്പാനിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അക്കാദമിക്, സർക്കാർ മേഖലകളിൽ 17 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയമുണ്ട് അവർക്ക്. Signal-ൽ പ്രസിഡന്‍റാകുന്നതിന് മുമ്പ് NYU-ൽ മിൻഡേറൂ റിസർച്ച് പ്രൊഫസറായിരുന്നു അവർ. ഇത് കൂടാതെ അവർ സഹസ്ഥാപകയായ AI Now Institute-ൽ ഫാക്കൽറ്റി ഡയറക്റ്ററുമായിരുന്നു. ആഗോള AI നയത്തിന് രൂപം നൽകാനും ആധുനിക AI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരീക്ഷണ ബിസിനസ്സ് രീതികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന തരത്തിൽ പൊതുജന ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിലേക്കും അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളും അക്കാദമിക് പ്രവൃത്തികളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. NYU-ന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം അവർ Google-ൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിംഗ് ടീമിനെ നയിക്കുകയും Google-ന്‍റെ ഓപ്പൺ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഇന്‍ർനെറ്റ് പ്രകടനം സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ ഡാറ്റാ സ്രോതസ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗ്ലോബലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂറ്റഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് മെഷർമെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ M-ലാബിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകയാകുകയും ചെയ്തു. Google-ൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവർ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. AI-യെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും അത് വരുത്തി വച്ചേക്കാവുന്ന വിനകളും സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രതികരണം അപര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുകയും Google-ൽ വാക്ക്ഔട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തതിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ. വൈറ്റ് ഹൗസ്, എഫ്‌സിസി, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി, യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്‍റ് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ്, ഇന്‍റർനെറ്റ് നയം, മെഷർമെന്‍റ് എന്നിവയിൽ അവർ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. AI-യ്ക്കായുള്ള യുഎസ് ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷന്‍റെ ചെയറിൽ സീനിയർ അഡ്വൈസറായും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.